W domu instruktorzy narciarstwa, mo┐liwoŠ wczeÂniejszej rezerwacji terminˇw lekcji - tel. 880 270 802 lub 790 241 804
Dla naszych goÂci atrakcyjne rabaty cenowe - do 20% zni┐ki na naukŕ!